Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

TFN:s sammansättning  

Ledamöter                                                                        Ersättare för ledamot

Regeringsrådet Sten Heckscher, ordförande                       Regeringsrådet Susanne Billum

Justitierådet Johan Munck, vice ordförande                          Justitierådet Gertrud Lennander

Hovrättspresidenten Kathrin Flossing                                  Hovrättspresidenten Gunnel Wennberg

Kammarrättspresidenten Hans-Jörgen Andersson                Kammarrättspresidenten Margareta Åberg

Lagmannen Lena Berke                                                     Lagmannen Lars Eklycke

Lagmannen Barbro Thorblad                                               Lagmannen Ylva Johansson

Lagmannen Sigurd Heuman                                               Lagmannen Hans-Erik Jonasson

Advokaten Anne Ramberg                                                  Advokaten Peter Danowsky

Stf Generaldirektören Monica Dahlbom                               Enhetschefen Maria Isaksson

Chefsrådmannen Göran Lundahl (JUSEK)                           Hovrättsrådet Pär Zelano (JUSEK)

Byråsekreteraren Anette Jellve (ST-domstol)                        Administratören Brittmarie Lindberg (ST-domstol)
 

Besöksadress: Tryckerigatan12, Postadress: Box 2113, 103 13 Stockholm
Tel: 08-561 669 11, Mobil:070-635 96 24, Fax: 08-24 34 05
E-post: andreas.krantz@dom.se,   Internet:
www.domstol.se